Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie, - Specjalista ds. kadr i płac

Specjalista ds. kadr i płac.

Samorządowe Przedszkole nr 5 we Wschowie, ul. Cicha ,67-400 Wschowa

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA JEDNO WOLNE STANOWISKO PRACY

Specjalista ds. kadr i płac

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Wykształcenie wyższe lub średnie o profilu zawodowym.
Minimum dwuletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagania dodatkowe:

Bardzo dobra znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego, ZUS, Urzędu Skarbowego, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela w tym przepisów KC oraz znajomość programów: PŁATNIK, SIO, FERRODO, OFFICE.
Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

Zakres zadań wykonywanych na określonym stanowisku:

- Prowadzenie kart wynagrodzeń, sporządzanie lisy płac kadrze pedagogicznej oraz pracownikom administracji i obsługi przedszkola.

- Sporządzanie druków rozliczeniowych dotyczących spraw ZUS, wystawianie wszelkiego typu zaświadczeń związanych z wynagrodzemiami pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.

- Prowadzenie dokumentacji zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń zgodnie z wytycznymi ZUS.

- Rozliczanie dokumentacji podatkowej pracowników z Urzędem Skarbowym.

- Wystawianie wszelkiego typu zaświadczeń dla pracowników.

- Prowadzenie akt osobowych pracowników.

- Prowadzenie dokumentacji ZUS związanej z pracownikami ( ZUA, ZWUA, ZIUA, ZCZA, RCA, RSA,DRA, RMUA,ZZA,ZCNA,IWA).
- Prowadzenie i naliczanie wynagrodzeń pracownikom przedszkola. Przygotowywanie wypowiedzeń i umów o pracę.

- Sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw kadrowych.

- Kompletowanie wniosków dotyczących przejścia pracowników na rentę lub emeryturę.

- Prowadzenie prawidłowej dokumentacji i rozliczanie pracowników młodocianych z OHP Zielona Góra.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny ze zdjęciem, życiorys ( CV ), dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w Samorządowym Przedszkolu nr 5 we Wschowie w terminie do 28 grudnia 2007 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Samorządowego Przedszkola nr 5 we Wschowie po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które złożą swoją ofertę na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac proszone są o osobiste stawienie się w siedzibie Samorządowego Przedszkola nr 5 Przygotowywanie wypowiedzeń i umów o pracę wszystkim pracownikom, we Wschowie 31 grudnia 2007 roku o godz. 11.00.


Lista_kondydatow_5
Rozmiar: 26.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 324
wynik_postepowania_p5
Rozmiar: 23.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 321

Data publikacji: 2007-12-05 16:51:04 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa