Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy: Grażyna Ratajewska
adres: 67-400 Wschowa
Rynek 1
numer pokoju:16
adres e-mail:
grazyna.ratajewska@wschowa.pl

telefon: 65 540 86 41
fax: 65 540 13 40

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności: (Regulamin Organizacyjny)
1) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jego pracowników,
2) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
3) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności dotyczącymi podziału zadań,
4) organizowanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
5) czuwaniem nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
6) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
7)przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od radnych oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
8) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników czynności kancelaryjnych,
9) kierowaniem pracą Wydziału Organizacyjno-Prawnego,
10) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,
Data publikacji: 2003-07-21 15:08:26 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-29 12:05:32 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2012-02-06 13:50:58 aktualizacja danych Marcin Malanowski
2012-03-30 10:23:21 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-05-16 12:46:32 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-05-16 12:53:21 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2012-05-16 13:00:22 aktualizacja danych Sylwia Prętka-Szulc
2014-12-08 14:52:35 aktualizacja Mariusz Ławrynowicz
2015-07-23 11:04:19 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz
2015-07-23 11:05:41 Aktualizacja treści Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa