Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Wnioski

Lista dostępnej zawartości:


· Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w Studium
· Wniosek - zalesienie
· Wzór pełnomocnictwa do wniosku o ustalenie WZ/ICP
· Wzór pełnomocnictwa przy wniosku o podział nieruchomości
· wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami planu miejscowego
· Wniosek o zmianę planu miejscowego lub studium
· wniosek o wydanie zaświadczenia, że zalesienie działki jest niesprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
· wniosek o przeniesienie warunków zabudowy
· wniosek o podział nieruchomości
· Uwaga do wyłożonego projektu planu miejscowego lub studium
· Wniosek o decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego
· Wniosek o decyzje ustalajaca warunki zabudowy
· Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego lub studium
· Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w mpzp, studium i obszarze rewitalizacji.doc
[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa