Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

UCHWAŁA  NR   XIII/120/11

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 29 września 2011r.

 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września

                   2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego.

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z  2001r., Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220  ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

                                                                § 1

 

W Uchwale nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 02 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego

§ 2 otrzymuje brzmienie:

 

„Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona ze środków budżetu Miasta i Gminy Wschowa na rok 2011, w kwocie 680.000,00 zł (sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

 

                                                                § 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej

 

 

                                                                                   Franciszek Baśczyn

                                                          


Data publikacji: 2011-11-07 08:53:48 (536 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-07 08:55:00 Dodano załącznik: UCHWAŁA NR XIII/120/11 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 29 września 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/465/10 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 2 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa