Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XX/202/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: utworzenia Związku Międzygminnego.

UCHWAŁA NR XX/202/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 26 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie:  utworzenia Związku Międzygminnego.

Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na utworzenie Związku Międzygminnego "EKO-PRZYSZŁOŚĆ" wraz z innymi gminami - członkami Związku położonymi na terenie powiatów: nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego, których celem będzie wspólne wykonanie zadań publicznych - prowadzenie wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin członków Związku.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Franciszek Baśczyn

                                                                                              


UZASADNIENIE DO Uchwały Nr XX/.........../12


Rady Miejskiej we wschowie

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

 

W celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze gmin członków Związku, tworzy się Związek Międzygminny "EKO-PRZYSZŁOŚĆ” zrzeszający gminy powiatu nowosolskiego, wschowskiego i zielonogórskiego. Zadania nałożone na gminy, wynikające z obowiązujących przepisów prawa regulujących sposób postępowania z odpadami komunalnymi, są możliwe do osiągnięcia tylko przy wspólnym działaniu. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej we Wschowie na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012r. pozytywnie zaopiniowała projekt przystąpienia Gminy Wschowa do Związku Międzygminnego pn. „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”, działającego w zakresie gospodarki odpadami.

 

Sporządził:

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury


Utworzenie Związku Miedzygm.Eko Przyszłość
Rozmiar: 28.50 KB
Data publikacji: 2012-12-19 16:36:09
Ilość pobrań: 261

Data publikacji: 2012-12-19 16:35:14 (630 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-12-19 16:36:09 Dodano załącznik: Utworzenie Związku Miedzygm.Eko Przyszłość (Uchwala_Nr_20,202,12_-_utworzenie_Zwiazku_Miedzygm[3726x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa