Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXIII/252/12 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej

UCHWAŁA NR XXIII/252/12

 

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia    23 sierpnia 2012 r.

 

w sprawie:  uchylenia Uchwały Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 

           

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchyla się Uchwałę Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej

 

                                                                                                      Franciszek Baśczyn

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

Do projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/224/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola  publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 

Projekt uchwały został przygotowany w związku z pismem Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Sprostowanie błędu pisarskiego w Uchwale Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. winno nastąpić poprzez zmianę uchwały.

 

Sporządził:

Wydział WOS.


Uchwala Nr 23,252,12 - uchylenia Uchwaly Nr XXI,212,12 - w spr.sprostowania bledu pisarskiego
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 2013-02-06 14:56:30
Ilość pobrań: 224

Data publikacji: 2013-02-06 14:55:55 (606 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-02-06 14:56:30 Dodano załącznik: Uchwala Nr 23,252,12 - uchylenia Uchwaly Nr XXI,212,12 - w spr.sprostowania bledu pisarskiego (Uchwala_Nr_23,252,12_-_uchylenia_Uchwaly_Nr_XXI,212,12_-_w_spr[3802x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa