Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

UCHWAŁA NR XXXI/355/13 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy

                                                                   UCHWAŁA NR  XXXI/355/13

RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE

z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012  roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2013 – 2026.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.) oraz art. 226, art. 231 ust. 1   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada  Miejska  we Wschowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata 2013 – 2026 - „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/309/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wschowa na lata  2013 – 2026 - „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                       

 

 

 

                          

             Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej we Wschowie

 

                                                                                              Franciszek Baśczyn

 

                                                              

 


Uchwala Nr 31,355,13 - zmiana WPF na 2013r.
Rozmiar: 43.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:37:01
Ilość pobrań: 223
Uchwala Nr 31,355,13 - Zalacznik Nr 1 - wpf
Rozmiar: 343.72 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:37:17
Ilość pobrań: 213
Uchwala Nr 31,355,13 - Zalacznik Nr 2 - wykaz przedsiewziec
Rozmiar: 1 221.50 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:37:37
Ilość pobrań: 235
Uchwala Nr 31,355,13 - Zalacznik Nr 3 - objasnienia
Rozmiar: 52.00 KB
Data publikacji: 2013-05-24 07:37:55
Ilość pobrań: 197

Data publikacji: 2013-05-24 07:36:09 (612 odsłon)
- Maria Wilczak
tel.     e-mail: org.umig@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-05-24 07:37:01 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,355,13 - zmiana WPF na 2013r. (Uchwala_Nr_31,355,13__-_zmiana_WPF_na_2013r[4102x1].doc) Maria Wilczak
2013-05-24 07:37:17 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,355,13 - Zalacznik Nr 1 - wpf (Uchwala_Nr_31,355,13_-_Zalacznik_Nr_1_-_wpf[4102x2].pdf) Maria Wilczak
2013-05-24 07:37:37 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,355,13 - Zalacznik Nr 2 - wykaz przedsiewziec (Uchwala_Nr_31,355,13_-_Zalacznik_Nr_2_-_wykaz_przedsiewziec[4102x3].pdf) Maria Wilczak
2013-05-24 07:37:55 Dodano załącznik: Uchwala Nr 31,355,13 - Zalacznik Nr 3 - objasnienia (Uchwala_Nr_31,355,13_-_Zalacznik_Nr_3_-_objasnienia[4102x4].doc) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa