Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE NR 1/2004

ZARZĄDZENIE NR 1/2004
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA
z dnia 14 stycznia 2004 roku

w sprawie: zbycia i ustalenia ceny zbycia nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.1, ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z późn.zm), art.37 ust. 1, art.67 ust.1, ust.2 pkt.1, pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2000 roku Nr 46,poz.543 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa ustala, co następuje:

§ 1
Wyrażam zgodę na zbycie i ustalam cenę wywoławczą następujących stanowiących mienie gminne:
1. działki gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 115 o powierzchni 5000 m² w Przyczynie Górnej:
• cena wywoławcza w I przetargu: 1.800 złotych
2. działki gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 116 o powierzchni 1000 m² w Przyczynie Górnej:
• cena wywoławcza w I przetargu: 500 złotych
3. działki gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 182/2 o powierzchni 2.500 m² w Konradowie:
• cena wywoławcza w I przetargu: 10.000 złotych
4. działek gruntowych:nr 62/2 o powierzchni 100 m²,62/7 (zabudowanej) o powierzchni 763 m² oraz 60/9 o powierzchni 528 m²,tj.łącznie: 1391 m² w Kandlewie:
• cena wywoławcza w I przetargu: 8.000 złotych
5. nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym na działce geodezyjnej 1429 o powierzchni 56 m², położonej na zapleczu nieruchomości przy ul.Lipowej 3 we Wschowie:
• cena wywoławcza w I przetargu: 1.200 złotych
6. działek gruntowych niezabudowanych położonych przy ul.Polnej we Wschowie:
a) numer 621/2 o powierzchni 767 m²:
•cena wywoławcza w II przetargu: 11.000 złotych
b) numer 621/3 o powierzchni 858 m²:
• cena wywoławcza w II przetargu: 12.000 złotych.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2004-01-23 14:13:55 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa