Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

ZARZĄDZENIE NR 119/09 w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.

ZARZĄDZENIE NR 119/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA
Z DNIA 16 LISTOPADA 2009 ROKU

w sprawie: przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok.Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam, co następuje.§ 1


Przedstawia się Projekt budżetu Miasta i Gminy Wschowa na 2010 rok wraz z załącznikami, Objaśnieniami do Projektu, Prognozą kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne oraz Informacją o stanie mienia komunalnego, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.§ 2


Wymienione w § 1 dokumenty przekazuje się Radzie Miejskiej we Wschowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Grabka


Uchwala_budzetowa_zarz119_09
Rozmiar: 84.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 257
Informacja_o_stanie_mienia_do_projektu_budzetu_na_2010_zarz119_09
Rozmiar: 62.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 243
Zalacznik_Nr_1_-_dochody_zarz119_09
Rozmiar: 180.13 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 243
Zalacznik_Nr_2_-_wydatki_zarz119_09
Rozmiar: 379.25 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 238
Zalacznik_Nr_3_-_przychody_i_rozchody_zarz119_09
Rozmiar: 18.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 226
Zalacznik_Nr_4_-_dotacje_na_zadania_zlecone_zarz119_09
Rozmiar: 100.78 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 236
Zalacznik_Nr_5_-_wydatki_na_zadania_zlecone_zarz119_09
Rozmiar: 113.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 246
Zalacznik_Nr_6_-_dotacje_z_powiatu_zarz119_09
Rozmiar: 89.11 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 229
Zalacznik_Nr_7_-_Wydatki_ze_srodkow_z_powiatu_zarz119_09
Rozmiar: 16.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 236
Zalacznik_Nr_8_-_dotacje_dla_jedn._sektora_fin._publ._zarz119_09
Rozmiar: 19.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 242
Zalacznik_Nr_9_-_dotacje_dla_jedn._spoza_sektora_fin.publ._zarz119_09
Rozmiar: 20.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 246
Zalacznik_Nr_10_wpi_do_projektu_budzetu_zarz119_09
Rozmiar: 32.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 232
Zalacznik_Nr_11_-_wydatki_unijne_zarz119_09
Rozmiar: 33.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 228
Zalacznik_Nr_12_-_dochody_wlasne_zarz119_09
Rozmiar: 74.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 262
Zalacznik_Nr_13_-_GFochr._Sr_i_GW_zarz119_09
Rozmiar: 34.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 232
Zalacznik_Nr_14_Polaczone_wydatki_solectw_i_fundusz_solecki_zarz119_09
Rozmiar: 29.00 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 226
Zalacznik_Nr_15_-_wydatki_majatkowe_zarz119_09
Rozmiar: 149.96 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 290
Objasnienia_zarz119_09
Rozmiar: 109.50 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 800

Data publikacji: 2010-01-07 13:58:32 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa