Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzenie Nr 9/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 18 stycznia 2013 w sprawie: zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Zarządzenie Nr 9/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

z dnia 18 stycznia 2013

 

w sprawie: zatwierdzenia wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 27, art. 28,
art. 30 ust.1, ust 2, art. 32 ust.1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.  Nr 45, poz. 235 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się wzory dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

1)      wzór wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa, stanowiący załącznik nr 1;

2)      wzór wniosku o dokonanie zmianie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa, stanowiący załącznik nr 2;

3)      wzór wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa, stanowiący załącznik nr 3;

4)      wzór rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa, stanowiący załącznik nr 4;

5)      zaświadczenie o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Wschowa, stanowiący załącznik nr 5;

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Organizacyjnych i Społecznych.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

                                                                             Andrzej Nowicki


Zatwierdzenie wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rozmiar: 105.50 KB
Data publikacji: 2013-01-31 12:11:47
Ilość pobrań: 474

Data publikacji: 2013-01-31 12:10:46 (1710 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2013-01-31 12:11:47 Dodano załącznik: Zatwierdzenie wzoru dokumentów dotyczących rejestru żłobków i klubów dziecięcych. (Zarzadzenie_w_sprawie_zatwierdzenia_wzoru_dokumentow_dotyczacych_rejestru_zlobkow_i_klubow_dzieciecych[3759x1].doc) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa