Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa

ZARZĄDZENIE Nr 47/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WSCHOWA

z dnia 26 lutego 2015r.

 

w sprawie : nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Nadaję Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Wschowa, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa z dnia 24 maja 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wschowa

 

 

 

Danuta Patalas


Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015
Rozmiar: 165.00 KB
Data publikacji: 2015-02-27 11:23:47
Ilość pobrań: 368
Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 - wersja w pdf
Rozmiar: 153.24 KB
Data publikacji: 2015-02-27 11:25:32
Ilość pobrań: 327

Data publikacji: 2015-02-27 10:53:25 (875 odsłon)
Administrator - Mariusz Ławrynowicz
tel. 65 5406750    e-mail: mariusz.lawrynowicz@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-02-27 11:23:47 Dodano załącznik: Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 (RegulaminOrg2015[5202x1].doc) Mariusz Ławrynowicz
2015-02-27 11:25:32 Dodano załącznik: Regulamin organizacyjny UMiG Wschowa 2015 - wersja w pdf (RegulaminOrg2015[5202x2].pdf) Mariusz Ławrynowicz

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa