Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

  Z A R Z Ą D Z E N I E     NR  146/11

 

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY   WSCHOWA

z  dnia   19 września  2011r.

 

 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w  wyborach  do Sejmu RP i Senatu RP.

 

 

Na podstawie art.182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) z a r z ą d z a m,  co następuje:

 

 

§  1

 

Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 
9 października 2011r. powołuję 16 obwodowych komisji wyborczych w składzie jak
w załączniku do zarządzenia.

 

§  2

 

Komisje zbierają się na pierwszym posiedzeniu niezwłocznie po ich powołaniu.

 

§  3

 

Zadania i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji określa art. 182 § 10 i art. 185 w/w  ustawy oraz Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (...) (M.P Nr 30, poz. 345).

 

§  4

 

Skład komisji podaje się do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

 

 

§  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                   Pierwszy Zastępca Burmistrza

                                                                                        Miasta i Gminy Wschowa

 

                                                                                               Andrzej Nowicki

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 146/11       

Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa

z dnia 19 września 2011r.

 

 

Składy obwodowych komisji wyborczych   w  Gminie Wschowa

 

 

1.      Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w  Szkole Podstawowej nr 1 we Wschowie:

1.      Tarka Krzysztof

2.      Brychcy Anna

3.      Kromuszczyńska Elżbieta Marianna

4.      Sterna Magdalena

5.      Śliwiński Tomasz

6.      Wołyńska Anna

7.      Ilska Małgorzata

 

2.   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w  Klubie Seniora we Wschowie:

1.      Siodelska Agata

2.      Brychcy Krystyna

3.      Szubart Janina Kazimiera

4.      Prozorowska Justyna Marta

5.      Szajnkienig Marian

6.      Wawrzyniak Łucja

7.      Tomczak Agnieszka  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3  w  Gimnazjum Nr 1 we Wschowie:

1.      Maszański Marek

2.      Brychcy Łukasz

3.      Strzebińska Renata Barbara

4.      Konopnicki Adam

5.      Nyczka Ilona

6.      Posłowska Barbara

7.      Strózik Magdalena                                                                                                  

 

  1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4  w  Bibliotece Publicznej we Wschowie:

1.      Bąkiewicz Aleksandra Małgorzata

2.      Pietrzak Diana

3.      Szcześniewska Hanna Krystyna

4.      Garstecki Alan

5.      Nyczka Tomasz

6.      Spasiuk Małgorzata

7.      Kuczkowiak Małgorzata


5.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5  w  Szkole Podstawowej nr 2 we Wschowie:                

1.      Michalewicz Katarzyna Marzena

2.      Rojek Joanna Ewa

3.      Wojciechowski Maciej

4.      Klaudel Katarzyna

5.      Maj Ewa

6.      Bieruta Aleksandra

7.      Gerłach Katarzyna                

                                              

6.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6  w  Przedszkolu nr 5 we Wschowie:

 

 1.      Ziemek Aleksander Filip

2.      Rojek Daniel

3.      Żurczak Ewa Aneta

4.      Kopaczyński Krzysztof  Zdzisław

5.      Panicz Małgorzata Agnieszka

6.      Gogolewska Renata

7.      Dembowiak Iwona


7.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7  w  Szkole Podstawowej w Osowej Sieni:

 

1.      Okupnik Ewelina Patrycja

2.      Pietrzak Anita

3.      Kaletka Urszula

4.      Drąg Karolina

5.      Jemielewska Danuta

6.      Nowak Anna

7.      Olszewska Joanna

 

8.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8  w  Centrum Animacji Kultury w Dębowej Łęce:


1.      Kaczmarek Przemysław Janusz

2.      Pietrzak Krystyna

3.      Otto Rozalia

4.      Nowak Monika Katarzyna

5.      Drozdek Ewelina

6.      Ślęzak Monika

7.      Rękoś Krzysztof

 

9.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w  Sali Wiejskiej w Hetmanicach:


1.      Winszczyk Stanisław

2.      Romaniuk-Łaszczyńska Marta

3.      Gałka Józef

4.      Spatzier Emilia Czesława

5.      Krawczyk Lidia

6.      Wiler Jolanta

7.      Rzepecka Magdalena

 

10.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10  w  Sali Wiejskiej w Lginiu:


1.      Walerczyk Krystyna

2.      Zawadzka Katarzyna Anna

3.      Walner Krzysztof

4.      Szmania Eryk Adam

5.      Kusyk Joanna

6.      Jasińska Genowefa

7.      Cieplak Anna

 

11.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11  w  Sali Wiejskiej w Konradowie:

 

1.      Buczek Patrycja Marianna

2.      Mizińska Lucyna

3.      Wojciechowski Marek Marian

4.      Lewandowska Marlena Katarzyna

5.      Panicz Krystyna Barbara

6.      Lewandowska Anna

7.      Nawrocka Iwona

12.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12  w  Sali Wiejskiej w Olbrachcicach:


1.      Brzeziński Krzysztof Wiesław

2.      Zawadzki Wojciech Dariusz

3.      Przybyła Irena Teresa

4.      Szubart Łukasz

5.      Romanowicz Barbara

6.      Wołyński Jan

7.      Liszatyńska Magdalena

 

13.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13  w  Szkole Podstawowej w Siedlnicy:


1.      Woźniak Jerzy Ryszard

2.      Baczyńska Marlena

3.      Gąsieniec Adam

4.      Toll Joanna

5.      Romanowicz Władysław

6.      Kulczykowski Rafał

7.      Sadłoń Marta

 

14.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14  w  Sali Wiejskiej w Tylewicach:


1.      Janeba Danuta

2.      Niemiec Ewa

3.      Kaminiarz Mateusz Piotr

4.      Denesiuk Maciej

5.      Kaliciński Jan

6.      Denesiuk Magdalena

7.      Bartoszewicz Magdalena15.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15  w  Szkole Podstawowej w Łysinach:

 

1.      Podkowska Katarzyna

2.      Surowiec Łukasz

3.      Szubart Maciej Daniel

4.      Małyniak Adam

5.      Kwiatkowska Urszula

6.      Nowak Paweł

7.      Nowak Barbara

 

16.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16  w  NZOZ „Nowy Szpital”  we Wschowie:

 

1.      Tarka Mariola

2.      Surowiec Agnieszka Anna

3.      Romański Zdzisław

4.      Solińska Anna

5.      Golinowska Dorota Anna

6.      Mania Magdalena

 

 

 

 


Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych
Rozmiar: 120.27 KB
Data publikacji: 2011-09-23 10:57:51
Ilość pobrań: 769

Data publikacji: 2011-09-23 07:23:03 (1707 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: daracle@gmail.com


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-09-23 07:28:03 Dodano załącznik: Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych (Zarządzenie_Nr_146,11_-_powołanie_obw[2745x1].pdf) Marcin Malanowski
2011-09-23 10:56:32 Usunięto zał±cznik: Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych (Zarządzenie_Nr_146,11_-_powołanie_obw[2745x1].pdf) Marcin Malanowski
2011-09-23 10:57:51 Dodano załącznik: Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych (Zarządzenie_Nr_146,11_-_powołanie_obw[2745x1].pdf) Marcin Malanowski

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa