Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Informacja- wpisanie do rejestru wyborców.

Tu wpisz treść


Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
Rozmiar: 226.96 KB
Data publikacji: 2015-03-23 13:44:17
Ilość pobrań: 150
Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
Rozmiar: 69.11 KB
Data publikacji: 2015-03-23 13:40:47
Ilość pobrań: 126
Wzór deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców.
Rozmiar: 109.20 KB
Data publikacji: 2015-03-23 12:31:48
Ilość pobrań: 124
Oświadczenie woli - załącznik pomocniczy.
Rozmiar: 532.26 KB
Data publikacji: 2015-03-23 12:33:21
Ilość pobrań: 121

Data publikacji: 2015-03-23 12:25:31 (445 odsłon)
Inspektor - Franciszek Grochowy
tel. 65540863    e-mail: franciszek.grochowy@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2015-03-23 12:27:59 Dodano załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (Informacja_o_wpisaniu_do_rejestru_wyborc Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:29:45 Dodano załącznik: Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. (Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:31:48 Dodano załącznik: Wzór deklaracji zawierającej informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. (Pisemna_deklaracja_zawierająca_informacje_niezbedne_do_wpisu[5225x3].pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:33:21 Dodano załącznik: Oświadczenie woli - załącznik pomocniczy. (Oświadczenie_woli_zalacznik_fakultatywny[5225x4].pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:36:36 Dodano załącznik: (Informacja_o_wpisaniu_do_rejestru_wyborc Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:38:08 Dodano załącznik: (Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:39:51 Usunięto załącznik: (Informacja_o_wpisaniu_do_rejestru_wyborc.pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:39:51 Usunięto załącznik: (Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc.pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:46:58 Usunięto załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (Informacja_o_wpisaniu_do_rejestru_wyborc.pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:46:58 Usunięto załącznik: Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców. (Wniosek_o_wpisanie_do_rejestru_wyborc.pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 12:48:08 Dodano załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (Informacja_o_wpisaniu_wyborcy_do_rejestru_wyborc Franciszek Grochowy
2015-03-23 13:01:44 Usunięto załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (Informacja_o_wpisaniu_wyborcy_do_rejestru_wyborc.pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 13:05:06 Dodano załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (Informacja_o_wpisaniu_wyborcy_do_rejestru_wyborc Franciszek Grochowy
2015-03-23 13:05:58 Usunięto załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców. (Informacja_o_wpisaniu_wyborcy_do_rejestru_wyborc.pdf) Franciszek Grochowy
2015-03-23 13:11:42 Dodano załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (Wz Franciszek Grochowy
2015-03-23 13:38:11 Usunięto załącznik: Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (Wz.pdf) Maria Wilczak
2015-03-23 13:40:47 Dodano załącznik: Wzór wniosku o wpisanie do rejestru wyborców (Wzor_wniosku_o_wpisanie_do_rejestru_wyborcow[5225x3].pdf) Maria Wilczak
2015-03-23 13:44:17 Dodano załącznik: Informacja o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców (Informacja_o_wpisaniu_wyborcy_do_rejestru_wyborcow[5225x4].pdf) Maria Wilczak

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa