Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ WE WSCHOWIE
z dnia 2 listopada 2010 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej we Wschowie
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Miejska Komisja Wyborcza we Wschowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza we Wschowie podaje treść oświadczeń lustracyjnych kandydatów (zarejestrowanych w okręgu wyborczym nr 2 na liście nr 15, pozycja 2, w okręgu wyborczym nr 3 na liście nr 18, pozycja 1), stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi.

Okręg Wyborczy Nr 1
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. SADOWSKI Stanisław Edward, lat 52, zam. Wschowa
2. BARANOWSKA Anna Małgorzata, lat 36, zam. Wschowa
3. AST Dominik Filip, lat 27, zam. Wschowa
4. GOTNIEJEWSKA Sandra, lat 20, zam. Wschowa
5. KRZYWICKI Sławomir, lat 29, zam. Wschowa
6. JANOWSKI Michał, lat 23, zam. Wschowa
7. KAMINIARZ Mateusz Piotr, lat 23, zam. Wschowa
8. BIAŁEK Zbigniew, lat 44, zam. Wschowa
9. REICHERT Tomasz, lat 21, zam. Wschowa
10. PRZYBYLSKI Tomasz Zbigniew, lat 36, zam. Wschowa
Lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU
1. GRZYB Fabian Ignacy, lat 62, zam. Wschowa
2. TARKA Krzysztof, lat 38, zam. Wschowa
3. KUCZMASZEWSKI Krzysztof, lat 43, zam. Wschowa
4. ZIEMEK Michał, lat 25, zam. Wschowa
5. DWORKIEWICZ Andrzej, lat 57, zam. Wschowa
6. KOWALCZYK Jacek Piotr, lat 40, zam. Wschowa
7. MARCINIAK Elżbieta Wiesława, lat 54, zam. Wschowa
8. BARTKOWIAK Zbigniew Józef, lat 57, zam. Wschowa
9. NASKRĘT Andrzej Tadeusz, lat 64, zam. Wschowa
10. DOKURNO Jarosław, lat 40, zam. Wschowa
11. SZYMAŃSKA Władysława, lat 63, zam. Wschowa
12. RADOSZ Jan Stanisław, lat 62, zam. Wschowa
13. SZUBART Marian, lat 60, zam. Wschowa
14. OWOC Krzysztof, lat 35, zam. Wschowa
Lista nr 16 – KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
1. NOWICKI Andrzej, lat 53, zam. Nowa Wieś
2. KUPPE Czesław, lat 54, zam. Przyczyna Górna
3. STOCKI Roman, lat 60, zam. Wschowa
4. CHUDAK Urszula, lat 59, zam. Wschowa
5. TARKA Jadwiga, lat 56, zam. Wschowa
6. RADKIEWICZ Piotr, lat 54, zam. Wschowa
7. CHICIAK Jolanta, lat 42, zam. Wschowa
8. SOBCZUK Krzysztof Adam, lat 55, zam. Przyczyna Dolna
9. KAŹMIERCZAK Marek Władysław, lat 53, zam. Wschowa
10. KNAFLEWSKA-WALKOWIAK Hanna Genowefa, lat 58, zam. Wschowa
11. PIOTROWSKI Leszek, lat 49, zam. Wschowa
12. KUNICKA Danuta Marta, lat 73, zam. Wschowa
13. MILEWICZ Henryk, lat 58, zam. Wschowa
14. BRYJAK Franciszek, lat 52, zam. Wschowa
Lista nr 17 – KWW MIŁOSZA CZOPKA
1. CZOPEK Miłosz, lat 37, zam. Wschowa
2. KUCHCICKI Przemysław Jarosław, lat 35, zam. Wschowa
3. KOTWICKI Jan, lat 64, zam. Wschowa
4. KAROLCZYK Krzysztof Marcin, lat 64, zam. Wschowa
5. SZMAGAJ Janusz Ryszard, lat 51, zam. Wschowa
6. JASKÓŁKA Dariusz Sylwester, lat 39, zam. Wschowa
7. MIKOŁAJCZAK Teresa Aniela, lat 55, zam. Wschowa
8. KOŁOSIONEK Tadeusz, lat 62, zam. Wschowa
9. RANGNO Ewa, lat 52, zam. Wschowa
10. WĘCKOWSKI Bogusław, lat 38, zam. Wschowa
11. KOKOSZKA Maciej, lat 32, zam. Wschowa
12. WÓJCIK Piotr Krzysztof, lat 35, zam. Wschowa
13. ŚLADEWSKI Arkadiusz, lat 37, zam. Wschowa
14. MOLIŃSKI Łukasz, lat 24, zam. Wschowa
Lista nr 18 – KWW NASZE MIASTO WSCHOWA
1. STASIAK Tomasz, lat 37, zam. Wschowa
2. WÓJCIK Dawid, lat 24, zam. Wschowa
3. SZYMONIAK Marek, lat 38, zam. Wschowa
4. KONIECZNY Jarosław, lat 33, zam. Wschowa
5. KREMBUSZEWSKI Tomasz, lat 38, zam. Wschowa
6. STOLARSKI Jakub, lat 31, zam. Wschowa
7. CZWOJDRAK Cezary, lat 35, zam. Wschowa
8. BIAŁEK Barbara Renata, lat 34, zam. Wschowa
Okręg Wyborczy Nr 2
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. TOMCZAK Dawid Krzysztof, lat 29, zam. Wschowa
2. SZADEL Wojciech, lat 39, zam. Wschowa
3. ŻURCZAK Ewa Aneta, lat 23, zam. Wschowa
4. STRYJEWSKA Katarzyna Maria, lat 20, zam. Wschowa
5. GOLEC Daniel Rafał, lat 32, zam. Wschowa
6. SADOWSKI Kamil, lat 20, zam. Wschowa
7. PYTLIŃSKA Agnieszka, lat 30, zam. Wschowa
8. OŻGA Małgorzata Barbara, lat 40, zam. Wschowa
9. SADOWSKI Łukasz, lat 22, zam. Wschowa
10. KOŁTOWSKA-MARCINIAK Alina Józefa, lat 49, zam. Wschowa
Lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU
1. MAZUR Zdzisław Stanisław, lat 58, zam. Wschowa
2. BARON Zbigniew Stanisław, lat 52, zam. Wschowa
złożył następujące oświadczenie:
pracowałem w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
3. BUCZEK Piotr Władysław, lat 47, zam. Wschowa
4. KORONA Zbigniew Jacek, lat 59, zam. Przyczyna Dolna
5. WOJCIECH Radosław Józef, lat 33, zam. Wschowa
6. KĄKALEC Kazimierz Jan, lat 47, zam. Wschowa
7. STOLARSKI Ryszard, lat 60, zam. Wschowa
8. JANEBA Danuta, lat 60, zam. Tylewice
9. ZABRYDNY Zbigniew, lat 36, zam. Wschowa
10. KULCZYKOWSKA Halina, lat 57, zam. Wschowa
11. SWAT Zofia, lat 61, zam. Wschowa
12. OKUPNIK Ewelina Patrycja, lat 21, zam. Wschowa
13. TOBOŁA Bartłomiej, lat 22, zam. Wschowa
14. MARTYNIUK-NOGALSKA Magdalena Ewa, lat 33, zam. Wschowa
Lista nr 16 – KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
1. GRABKA Krzysztof Jerzy, lat 46, zam. Wschowa
2. PAWŁOWSKA Jolanta Anna, lat 51, zam. Wschowa
3. AWSIUKIEWICZ Bogusława, lat 58, zam. Wschowa
4. TLAŁKA Barbara, lat 50, zam. Wschowa
5. PODGÓRNA Beata, lat 45, zam. Wschowa
6. STANKOWIAK Andrzej Franciszek, lat 54, zam. Wschowa
7. BOJARSKI Aleksander Antoni, lat 66, zam. Wschowa
8. STĘPCZAK-GĄSIOREK Małgorzata, lat 42, zam. Wschowa
9. PALISZEWSKI Mirosław Kiejstut, lat 64, zam. Wschowa
10. PRZYBYŁA Mieczysław, lat 61, zam. Wschowa
11. LISIECKI Andrzej Tadeusz, lat 62, zam. Wschowa
12. MAŁA Agnieszka, lat 38, zam. Wschowa
13. KOŚCIÓŁKO Patryk, lat 20, zam. Wschowa
14. DROBNIK Michał, lat 23, zam. Wschowa
Lista nr 17 – KWW MIŁOSZA CZOPKA
1. CZOPEK Krzysztof, lat 72, zam. Wschowa
2. GRYS Radosław Łukasz, lat 29, zam. Wschowa
3. MICHALAK Andrzej Jan, lat 55, zam. Przyczyna Dolna
4. CYMERLING Fryderyk Stanisław, lat 49, zam. Wschowa
5. MILLER Henryk, lat 56, zam. Wschowa
6. MOJSIEJ Wiesław, lat 52, zam. Wschowa
7. GIERCZYŃSKA Beata Urszula, lat 41, zam. Wschowa
8. STEFANIAK Anna Bernadeta, lat 44, zam. Wschowa
9. FALUTA Dariusz, lat 30, zam. Wschowa
10. KUŹNIAK Mateusz Jan, lat 31, zam. Wschowa
11. KOPACZYŃSKI Krzysztof Zdzisław, lat 53, zam. Wschowa
12. NACHAJ Weronika, lat 24, zam. Wschowa
13. GRABARZ Paweł Waldemar, lat 38, zam. Wschowa
14. CIEŚLAKOWSKI Marek Tomasz, lat 30, zam. Wschowa
Lista nr 18 – KWW NASZE MIASTO WSCHOWA
1. KREMBUSZEWSKI Marek Ryszard, lat 35, zam. Przyczyna Górna
2. SZELĄG Waldemar Tomasz, lat 42, zam. Wschowa
3. PITER Paweł, lat 35, zam. Wschowa
4. KONIECZNY Radosław Sebastian, lat 34, zam. Wschowa
5. BOŻEK Krzysztof, lat 35, zam. Wschowa
6. GAWOR Zbigniew Piotr, lat 45, zam. Wschowa
7. WOJCIECHOWSKI Leszek Bolesław, lat 38, zam. Wschowa
8. CZECH Dariusz Florian, lat 28, zam. Wschowa
Okręg Wyborczy Nr 3
Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
1. KRAWIEC Marian Kazimierz, lat 57, zam. Konradowo
2. PANICZ-SZAJNKENIG Marta Aldona, lat 30, zam. Konradowo
3. KOCHMAN Maria, lat 58, zam. Wschowa
4. ANTONIJEVIĆ Hanna Teresa, lat 43, zam. Wschowa
5. NASKRĘT Zbigniew Waldemar, lat 57, zam. Wschowa
6. TYMCZYSZYN Daniel Dawid, lat 28, zam. Przyczyna Dolna
7. PRZYJEMSKI Piotr, lat 49, zam. Siedlnica
8. WOLNICZAK Bernard, lat 52, zam. Łysiny
9. NYCZKA Tomasz, lat 27, zam. Przyczyna Górna
Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. WOJCIECHOWSKI Marek Marian, lat 43, zam. Kandlewo
2. MILKOWSKA Alina, lat 51, zam. Siedlnica
3. STARKBAUER Robert Rafał, lat 39, zam. Konradowo
4. PRZYBYŁA Irena Teresa, lat 49, zam. Przyczyna Dolna
5. CEBENKO Daniel Jan, lat 40, zam. Tylewice
6. SUCHECKI Jan, lat 61, zam. Siedlnica
7. WILLER Paweł Albin, lat 57, zam. Lgiń
8. BERNIEWICZ Ernest, lat 20, zam. Przyczyna Dolna
Lista nr 15 – KWW POROZUMIENIE DLA ROZWOJU
1. KOWALCZYK Stanisław Marcin, lat 46, zam. Osowa Sień
2. KARBOWSKA Stanisława, lat 66, zam. Przyczyna Górna
3. BARTKOWIAK Tomasz Marek, lat 28, zam. Osowa Sień
4. LEWANDOWSKI Zbigniew Krzysztof, lat 49, zam. Siedlnica
5. KAŹMIERCZAK Aleksandra, lat 56, zam. Nowa Wieś
6. SZCZYREK Krystyna Bogumiła, lat 53, zam. Kandlewo
7. WASYLUK Paweł, lat 31, zam. Wschowa
8. DOBROŚ Wiesław Piotr, lat 48, zam. Dębowa Łęka
9. KOSTEK Marzena Barbara, lat 27, zam. Łęgoń
10. TKACZ Łukasz, lat 26, zam. Hetmanice
11. BRZEZIŃSKI Krzysztof Wiesław, lat 58, zam. Olbrachcice
12. BUDZYŃSKI Michał, lat 60, zam. Konradowo
13. MAŁYNIAK Adam, lat 62, zam. Łysiny
14. JANCZAK Tadeusz Józef, lat 63, zam. Wschowa
Lista nr 16 – KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
1. BAŚCZYN Franciszek, lat 56, zam. Łęgoń
2. DRZEWIECKI Włodzimierz Józef, lat 53, zam. Kandlewo
3. SOBCZUK Tadeusz Edward, lat 43, zam. Wygnańczyce
4. FRĄCKOWIAK Maria Zofia, lat 50, zam. Tylewice
5. GRYS Ryszard Jan, lat 61, zam. Przyczyna Górna
6. NIKOLIN Helena, lat 56, zam. Osowa Sień
7. KOSIŃSKI Bolesław, lat 50, zam. Siedlnica
8. WAŃSKA Jadwiga, lat 60, zam. Dębowa Łęka
9. SUSŁO Robert Kazimierz, lat 41, zam. Konradowo
10. SZEWCZYK Marek, lat 42, zam. Hetmanice
11. BRAMBOR Sabina Teresa, lat 52, zam. Lgiń
12. JAROMIN Jadwiga Elżbieta, lat 44, zam. Przyczyna Dolna
13. BĄKIEWICZ Roman Stanisław, lat 46, zam. Osowa Sień
14. BANASIAK Stanisław, lat 56, zam. Nowa Wieś
Lista nr 17 – KWW MIŁOSZA CZOPKA
1. KOSIŃSKI Zbigniew, lat 59, zam. Siedlnica
2. KAMOLA Iwona Arleta, lat 38, zam. Konradowo
3. HEINZE Robert, lat 24, zam. Lgiń
4. HENKE Małgorzata Urszula, lat 43, zam. Dębowa Łęka
5. BUCMA Lesław Stanisław, lat 44, zam. Łęgoń
6. CHUDZIKIEWICZ Andrzej, lat 52, zam. Olbrachcice
7. GERLICH Czesław, lat 56, zam. Hetmanice
8. KOŹMIŃCZUK Roman, lat 66, zam. Łysiny
9. SKORUPIŃSKA Jolanta, lat 71, zam. Przyczyna Górna
10. HOLUK Jan, lat 60, zam. Wschowa
11. MICHALAK Michał Andrzej, lat 25, zam. Przyczyna Dolna
12. PRAŁAT Justyna Wioletta, lat 20, zam. Wschowa
13. ADAMSKI Mateusz, lat 24, zam. Wschowa
14. WOJTYŁA Mariusz, lat 34, zam. Tylewice
Lista nr 18 – KWW NASZE MIASTO WSCHOWA
1. LEBEDYŃSKI Eligiusz Stanisław, lat 45, zam. Przyczyna Dolna
złożył następujące oświadczenie:
pracowałem, pełniłem służbę i byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy
2. PAWLAK Damian Łukasz, lat 28, zam. Wschowa
3. WIŚNIEWSKI Marcin, lat 32, zam. Przyczyna Górna
4. SOBECKI Krystian Rafał, lat 30, zam. Wschowa
5. LISAK Bożena, lat 56, zam. Dębowa Łęka
6. STASIAK Mirosław Robert, lat 38, zam. Dębowa Łęka
7. CZECH Sylwester, lat 34, zam. Wschowa
8. BOROWSKA Katarzyna Maria, lat 40, zam. Pszczółkowo
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
Stanisław Winszczyk


Obwieszczenie_Zarejestrowane_listy_kandydatow_na_radnych_Samorzad2010
Rozmiar: 296.27 KB
Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00
Ilość pobrań: 1685

Data publikacji: 2010-11-04 09:23:07 ( odsłon)
- Mariusz Ławrynowicz
tel. 655408607    e-mail: admin@wschowa.pl

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa