Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Głosowanie przez pełnomocnika

Tu wpisz treść


Głosowanie przez pełnomocnika - informacja
Rozmiar: 233.69 KB
Data publikacji: 2018-09-20 08:39:52
Ilość pobrań: 56
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Rozmiar: 104.94 KB
Data publikacji: 2018-09-20 08:58:30
Ilość pobrań: 55
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Rozmiar: 99.82 KB
Data publikacji: 2018-09-20 09:09:12
Ilość pobrań: 56

Data publikacji: 2018-09-20 08:33:44 (145 odsłon)
Inspektor - Franciszek Grochowy
tel. 65540863    e-mail: franciszek.grochowy@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2018-09-20 08:39:52 Dodano załącznik: Głosowanie przez pełnomocnika - informacja (Glosowanie_przez_pelnomocnika_-_informacja[6499x1].pdf) Franciszek Grochowy
2018-09-20 08:58:30 Dodano załącznik: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (Wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa[6499x2].pdf) Franciszek Grochowy
2018-09-20 09:09:12 Dodano załącznik: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (Zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa[6499x3].pdf) Franciszek Grochowy

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa