Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

„Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja” - zmiana ogłoszenia

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 375452-2011 z dnia 2011-11-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - „Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans – III Edycja”

Termin składania ofert: 2011-11-18


Numer ogłoszenia: 376356 - 2011; data zamieszczenia: 14.11.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 375452 - 2011 data 10.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, fax. 65 5401340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia polega na transporcie drogowym osób (dzieci), na wyznaczonych trasach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja przez n/w placówki szkolne: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa - Poznań- Wschowa (Planowany program wycieczki : Multikino, zwiedzanie Palmiarni
  i Starówki) Liczba grup wycieczkowych: 2, Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 88 (80 dzieci + 8 opiekunów) Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo
  o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26 listopada 2011 r. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki
  ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
  i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat-via TOLL . CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Zielona Góra- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: spektakl w Teatrze im. L. Kruczkowskiego
  w Zielonej Górze, pobyt na basenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Zielonej Górze ul. Sulechowska, w drodze powrotnej McDonalds) Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 04 grudnia 2011 r. Liczba grup wycieczkowych: 2 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 90 (82 uczniów + 8 opiekunów) - I grupa: 39 uczestników - II grupa: 51 uczestników Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL. CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa
  w Siedlnicy Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica- Zielona Góra- Siedlnica. Planowany program wycieczki: spektakl w Teatrze, im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, pobyt na basenie Centrum Rekreacyjno Sportowego w Zielonej Górze ul. Sulechowska, Muzeum Etnograficzne w Ochli) Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:11 grudnia 2011 r. Liczba grup wycieczkowych: 1 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 uczestników ( 45 uczniów + 4 opiekunów). Wymagany 1 autokar z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo
  o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat - via TOLL. CZĘŚĆ
  4 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Konradowie Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Lubin-Konradowo. Planowany program wycieczki: kino HELIOS w Lubinie. Liczba grup wycieczkowych: 2. Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce łącznie: 85 (78 dzieci + 7 opiekunów). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden dzień - sobota lub niedziela w okresie od 26 listopada do 18 grudnia 2011 r. Wymagane 2 autokary
  z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat - via TOLL . Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wspólne dla wszystkich części zamówienia:
  1. transport winien odbywać się autokarami zapewniającymi bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny, 2. Przewóz dzieci winien odbywać się wyłącznie pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r.
  o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), posiadać badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262 z późn. zm). 3. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących. 4. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-5 w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. 5. Wyjazd autokarów następuje spod siedziby placówek szkolnych, dla których organizowany jest wyjazd...

 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia polega na transporcie drogowym osób (dzieci), na wyznaczonych trasach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych
  w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja przez n/w placówki szkolne: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa nr 2 we Wschowie. Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa - Poznań- Wschowa (Planowany program wycieczki : Multikino, zwiedzanie Palmiarni i Starówki) Liczba grup wycieczkowych: 2, Planowana liczba osób biorących udział
  w wycieczce: łącznie 88 (80 dzieci + 8 opiekunów). Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 26 listopada 2011 r. Opieka pilota: nie. Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki, a także koszty elektronicznego systemu opłat-via TOLL . CZĘŚĆ
  2 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Osowej Sieni. Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Zielona Góra- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: spektakl w Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, pobyt na basenie Centrum Rekreacyjno-Sportowego
  w Zielonej Górze ul. Sulechowska, w drodze powrotnej McDonalds). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 04 grudnia 2011 r. Liczba grup wycieczkowych: 2. Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 90 (82 uczniów + 8 opiekunów) - I grupa: 39 uczestników - II grupa: 51 uczestników. Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo
  o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie. Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Osowej Sieni oraz do Dębowej Łęki ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL. CZĘŚĆ
  3 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Siedlnicy. Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica- Zielona Góra- Siedlnica. Planowany program wycieczki: spektakl w Teatrze,
  im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, pobyt na basenie Centrum Rekreacyjno Sportowego
  w Zielonej Górze ul. Sulechowska, Muzeum Etnograficzne w Ochli). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia:11 grudnia 2011 r. Liczba grup wycieczkowych: 1. Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 uczestników ( 45 uczniów + 4 opiekunów). Wymagany 1 autokar z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie. Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Szkoły Podstawowej w Siedlnicy ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat - via TOLL. CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: Szkoła Podstawowa w Konradowie. Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo- Lubin-Konradowo. Planowany program wycieczki: kino HELIOS w Lubinie. Liczba grup wycieczkowych: 2. Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce łącznie: 85 (78 dzieci + 7 opiekunów). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: jeden dzień - sobota lub niedziela w okresie od 26 listopada do 18 grudnia 2011 r. Wymagane 2 autokary z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowane dla grup wycieczkowych, spełniające wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadające aktualne badania techniczne. Opieka pilota: nie. Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Szkoły Podstawowej w Konradowie
  ( miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego
  i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki, a także koszty elektronicznego systemu opłat - via TOLL . Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. transport winien odbywać się autokarami zapewniającymi bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa
  i higieny, 2. Przewóz dzieci winien odbywać się wyłącznie pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U.
  z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), posiadać badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262 z późn. zm). 3. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących. 4. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-5 w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych. 5. Wyjazd autokarów następuje spod siedziby placówek szkolnych, dla których organizowany jest wyjazd.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 375452 z 10.11.2011 r. LSRS TRANSPORT WYCIECZKI JEDNODNIOWE
Rozmiar: 36.50 KB
Data publikacji: 2011-11-14 15:39:08
Ilość pobrań: 318

Data publikacji: 2011-11-14 15:34:54 (1096 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-11-14 15:39:08 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NR 375452 z 10.11.2011 r. LSRS TRANSPORT WYCIECZKI JEDNODNIOWE (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_NR_375452_z_10[2808x1].doc) Marcin Malanowski
2011-11-14 15:39:36 Dodano załącznik: zmiana SIWZ 14.11.2011 (zmiana_SIWZ_14[2808x2].doc) Marcin Malanowski
2015-04-30 08:22:16 Usunięto załącznik: zmiana SIWZ 14.11.2011 (zmiana_SIWZ_14[2808x2].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa