Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316361 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 316361 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306487 - 2011 data 23.11.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa, Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, fax. 65 5401340.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

·         W ogłoszeniu jest: 1. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a)Wykonanie dokumentacji geotechnicznej pod projektowaną drogę b)Opracowanie koncepcji projektowej w celu uzgodnienia z zamawiającym c)Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia d)Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej e)Opracowanie projektu budowlanego branży instalacyjnej elektrycznej f)Opracowanie projektu budowlanego branży instalacyjnej sanitarnej g)Uzyskanie na koszt wykonawcy wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień h)Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i)Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej j)Opracowanie kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże k)Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót l)Opracowania kosztorysów ofertowych ślepych w rozbiciu na poszczególne branże. m)Wszystkie projekty należy wykonać w siedmiu egzemplarzach w formie pisanej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF. n)Wszystkie kosztorysy oraz specyfikacje należy przekazać Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie pisanej oraz po jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formatach ATH ( kosztorysy ofertowe ślepe) i PDF ( Specyfikacje). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

·         W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a)Wykonanie dokumentacji geotechnicznej pod projektowaną drogę b)Opracowanie koncepcji projektowej w celu uzgodnienia z zamawiającym c)Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia d)Opracowanie projektu budowlanego (zawierającego projekt wykonawczy) branży drogowej e)Opracowanie projektu budowlanego (zawierającego projekt wykonawczy) branży instalacyjnej elektrycznej f)Opracowanie projektu budowlanego (zawierającego projekt wykonawczy) branży instalacyjnej sanitarnej g)Uzyskanie na koszt wykonawcy wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień h)Opracowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę i wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej j)Opracowanie kosztorysów inwestorskich w rozbiciu na poszczególne branże k)Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót l)Opracowania kosztorysów ofertowych ślepych w rozbiciu na poszczególne branże. m)Wszystkie projekty należy wykonać w siedmiu (7) egzemplarzach w formie pisanej oraz po jednym (1) egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formacie PDF. n)Wszystkie kosztorysy oraz specyfikacje należy przekazać Zamawiającemu w trzech (3) egzemplarzach w formie pisanej oraz po jednym (1) egzemplarzu w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD w formatach ATH ( kosztorysy ofertowe ślepe) i PDF ( Specyfikacje). 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

·         Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

·         W ogłoszeniu jest: 08.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 67-400 Wschowa ul. Rynek 1 pokój nr 20..

·         W ogłoszeniu powinno być: 12.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy 67-400 Wschowa ul. Rynek 1 pokój nr 20..

 Data publikacji: 2011-12-02 16:48:36 (1199 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2011-12-02 16:49:35 Dodano załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316361 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_Projekt_budowlany_drogi[2863x1].doc) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:49:55 Dodano załącznik: Informacja o zmianie SIWZ (Informacja_o_zmianie_SIWZ[2863x2].doc) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:50:12 Dodano załącznik: SIWZ po zmianach (SIWZ_po_zmianach[2863x3].doc) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:50:31 Dodano załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[2863x4].doc) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:51:00 Dodano załącznik: ZAŁ NR 1 DO SIWZ - aktualizacja - 02-12-2011 (ZAŁ_NR_1_DO_SIWZ_-_aktualizacja_-_02-12-2011[2863x5].doc) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:51:18 Dodano załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ -wykaz dziełek przewidzianych do podziału (Zał[2863x6].doc) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:51:50 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ Fotografie mapy do celów projektowych (Zał[2863x7].pdf) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:53:23 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ Mapa ewidencyjna (Zał[2863x8].exe) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:54:13 Dodano załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ Fotografie mapy do celów projektowych (Zał[2863x9].exe) Marcin Malanowski
2011-12-02 16:56:54 Dodano załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ Mapa ewidencyjna (Zał[2863x10].zip) Marcin Malanowski
2012-02-10 08:20:46 Usunięto załącznik: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316361 - 2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 (BIP_OGŁOSZENIE_O_ZMIANIE_OGŁOSZENIA_Projekt_budowlany_drogi[2863x1].doc) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:46 Usunięto załącznik: Informacja o zmianie SIWZ (Informacja_o_zmianie_SIWZ[2863x2].doc) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: SIWZ po zmianach (SIWZ_po_zmianach[2863x3].doc) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: WYJAŚNIENIA NR 1 do SIWZ (WYJAŚNIENIA__NR_1_do_SIWZ[2863x4].doc) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: ZAŁ NR 1 DO SIWZ - aktualizacja - 02-12-2011 (ZAŁ_NR_1_DO_SIWZ_-_aktualizacja_-_02-12-2011[2863x5].doc) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: Zał. nr 7 do SIWZ -wykaz dziełek przewidzianych do podziału (Zał[2863x6].doc) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ Fotografie mapy do celów projektowych (Zał[2863x7].pdf) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ Mapa ewidencyjna (Zał[2863x8].exe) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: Zał. nr 8 do SIWZ Fotografie mapy do celów projektowych (Zał[2863x9].exe) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:20:47 Usunięto załącznik: Zał. nr 6 do SIWZ Mapa ewidencyjna (Zał[2863x10].zip) Barbara Jaworska
2012-02-10 08:21:05 usunięcie załączników Barbara Jaworska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa