Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie)
data zamieszczenia w BZP: 15.03.2012
Numer ogłoszenia: 81416 - 2012
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa , Rynek 1, 67-400 Wschowa, woj. lubuskie, tel. 65 5408600, faks 65 5401340.
·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wschowa.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa transportu podczas jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja (II postępowanie).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Pzp. Przedmiot zamówienia polega na transporcie drogowym osób (dzieci), na wyznaczonych trasach jednodniowych wycieczek dydaktycznych realizowanych w ramach projektu Lubuska Szkoła Równych Szans - III Edycja przez niżej wymienione placówki szkolne:
CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Głogowa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Głogów- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: wizyta w siedzibie TV MASTER, posiłek w Mc.Donalds).
 Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19.04. 2012 r.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
Liczba grup wycieczkowych: 1
Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 11 (10 uczniów + 1 opiekun) Wymagany 1 środek transportowy (bus), klimatyzowany z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany do przewozu grup zorganizowanych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat -via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 2 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni. Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Dębowa Łęka-Leszno - Wrocław - Leszno- Dębowa Łęka- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: spektakl teatralny- Wrocławski teatr lalek lub seans filmowy w Kinie 5D Extreme w Magnolia Park, zwiedzanie ZOO, zwiedzanie Ogródków Japońskich, posiłek w Mc Donalds,)
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 28.04.2012 r. (sobota)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
Liczba grup wycieczkowych: 1
Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 39 (35 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 3 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Kościana dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Dębowa Łęka-Kościan- Leszno-Dębowa Łęka- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: pobyt w parku rekreacyjnym Nenufar Club w Kościanie, w drodze powrotnej pobyt na basenie w Centrum Konferencji i Rekreacji-Akwawit 64-100 Leszno, ul. Św. Józefa 5, posiłek w Mc Donalds).
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 02.06.2012 r. (sobota)
 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą. Liczba grup wycieczkowych: 1
 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 44 (40uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 4 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Rogowo-Biskupin dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
 Świadczenie usługi transportu na trasie Osowa Sień- Dębowa Łęka-Rogowo- Biskupin- Dębowa Łęka- Osowa Sień (Planowany program wycieczki: przejazd do Rogowa i pobyt na terenie Parku Dinozaurów w Rogowie, przejazd do Biskupina - pobyt w osadzie).
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19.05.2012 r. (sobota)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
 Liczba grup wycieczkowych: 1
Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 43 ( 39 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do miejsca zbiórki uczestników wycieczki- główny przystanek PKS W Osowej Sieni oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Gorzowa Wielkopolskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy
Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica-Gorzów Wielkopolski- Siedlnica (Planowany program wycieczki: od godz. 10:00 do godz. 17:00 piesze zwiedzanie miasta z przerwą na obiad). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 03.06.2012 r. (niedziela)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
Liczba grup wycieczkowych: 1
 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 (45 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Siedlnicy (miejsca zbiórki uczestników wycieczki)oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat-via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Szklarskiej Poręby dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy
Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica-Szklarska Poręba- Siedlnica (Planowany program wycieczki: od godz.10:00 do 16:00 Huta Leśna- zwiedzanie).
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14.04.2012 r. (sobota)
 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
Liczba grup wycieczkowych: 1
Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 (45 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Siedlnicy (miejsca zbiórki uczestników wycieczki) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy Świadczenie usługi transportu na trasie Siedlnica-Wrocław- Siedlnica (Planowany program wycieczki: od godz.10:00 do 13:00 zwiedzanie miasta (Stary Rynek), około godz.13:00 przejazd do Aquapark- pobyt na basenie (godz. 13:30 - 16:30), obiad)
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 24.06.2012 r. (niedziela)
 Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu realizacji po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
 Liczba grup wycieczkowych: 1
Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 49 (45 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Siedlnicy (miejsca zbiórki uczestników wycieczki)oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
CZĘŚĆ 8 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie Świadczenie usługi transportu na trasie Konradowo-Poznań- Konradowo. (Planowany program wycieczki: godz.10.00 spektakl w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, czas trwania 1 godz.50 min). Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14.04.2012 r. (sobota)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu, po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
Liczba grup wycieczkowych: 2
 Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce:
 I grupa: 40 uczniów + 4 opiekunów (łącznie 44 uczestników)
 II grupa: 38 uczniów + 3 opiekunów (łącznie 41 uczestników)
Wymagane 2 autokary klimatyzowane, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby szkoły w Konradowie (miejsca zbiórki uczestników wycieczki )oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy. CZĘŚĆ 9 ZAMÓWIENIA: wycieczka do Szklarskiej Poręby dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie
 Świadczenie usługi transportu na trasie Wschowa- Szklarska Poręba -Wschowa. (Planowany program wycieczki: Wodospad Szklarki, wodospad Kamieńczyk, w drodze powrotnej zwiedzanie zamku w Bolkowie).
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 09.06.2012 r. (sobota).
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu, po uprzedniej konsultacji z Wykonawcą.
 Liczba grup wycieczkowych:1
Planowana liczba osób biorących udział w wycieczce: łącznie 44 (40 uczniów + 4 opiekunów) Wymagany 1 autokar klimatyzowany, z odpowiednią ilością miejsc siedzących, przystosowany dla grup wycieczkowych, spełniający wymagania ustawy prawo o ruchu drogowym, posiadający aktualne badania techniczne.
Opieka pilota: nie
 Zaoferowana cena powinna obejmować koszt dojazdu Wykonawcy do siedziby Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie (miejsca zbiórki uczestników wycieczki ) oraz wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia, w tym opłaty parkingowe obejmujące całą trasę wycieczki a także koszty elektronicznego systemu opłat- via TOLL oraz wyżywienie kierowcy.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wspólne dla wszystkich części zamówienia:
1.transport winien odbywać się środkiem transportu wyposażonym w klimatyzację, dostosowanym do przewozu grup zorganizowanych, zapewniającym bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny,
 2.Przewóz dzieci winien odbywać się wyłącznie pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262 z późn. zm).
 3. Pojazdy muszą posiadać wystarczającą liczbę miejsc siedzących.
4.W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewnia zastępczy środek transportu, spełniający warunki, o których mowa w pkt 1-3 w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych.
5.Wyjazd autokarów następuje spod siedziby placówek szkolnych, dla których organizowany jest wyjazd, w przypadku wycieczek jednodniowych organizowanych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni wyjazdy będą odbywać się z głównego przystanku PKS w Osowej Sieni (miejsca zbiórki grupy wycieczkowej).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium
III.2) ZALICZKI
·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Posiadanie ważnej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - zrealizował co najmniej 2 usługi transportowe dla grupy zorganizowanej, obejmującej co najmniej 30 uczestników każda, na trasie dłuższej niż 300 km, liczonej w obie strony
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje wyposażonymi w klimatyzację, w pełni technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu pojazdami przystosowanymi do przewozu grup zorganizowanych, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej ilości uczestników na danej trasie zgodnie z częściami zamówienia. Wymagania minimalne: Cześć 1- 1 środek transportu (bus); Część 2- 1; autokar Część 3- 1 autokar; Część 4- 1 autokar; Część 5- 1 autokar; Część 6- 1 autokar; Część 7- 1 autokar; Część 8- 2 autokary; Część 9- 1 autokar. W przypadku składania ofert na część 6 i 8 Wykonawca w celu spełnienia opisanego warunku musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie dla tych części minimum 3 autokarami wyposażonymi w klimatyzację, w pełni technicznie sprawnymi, dopuszczonymi do ruchu i przystosowanymi do przewozu grup zorganizowanych, posiadającymi wystarczającą ilość miejsc siedzących, zapewniających przewóz zaplanowanej ilości uczestników na danej trasie zgodnie z częściami zamówienia., tj. dla części 6 -minimum 1 autokarem i dla części 8- minimum 2 autokarami. Pojazdy przewidziane do przewozu uczniów winny posiadać aktualne badanie techniczne, a ich stan techniczny winien spełniać określone wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003 r. Nr 32 poz.262)
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje dla potrzeb niniejszego zamówienia odpowiednią ilością kierowców dla poszczególnych części zamówienia, wymagania minimalne: Cześć 1- 1 kierowca; Część 2- 1 kierowca; Część 3- 1 kierowca; Część 4- 1 kierowca; Część 5- 1 kierowca; Część 6- 1 kierowca; Część 7- 1 kierowca; Część 8- 2 kierowców; Część 9- 1 kierowca
-których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 879, ze zm.),
- posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami (w przypadku części 1 zamówienia kwalifikacje do przewozu osób i kierowania zaproponowanym środkiem transportu), spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, -z co najmniej 2 letnim doświadczeniem związanym z przewozem grup zorganizowanych. W przypadku składania ofert na część 6 i 8 Wykonawca w celu spełnienia opisanego warunku musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował łącznie dla tych części minimum 3 kierowcami, których praca będzie świadczona zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U.2004, Nr 92, poz. 879, ze zm.),
- posiadających kwalifikacje zawodowe do przewozu osób i kierowania autobusami (w przypadku części 1 zamówienia kwalifikacje do przewozu osób i kierowania zaproponowanym środkiem transportu), spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, oraz innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców, -z co najmniej 2 letnim doświadczeniem związanym z przewozem grup zorganizowanych, tj. dla części 6 minimum 1 kierowcą i dla części 8- minimum 2 kierowcami
·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej będzie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·         koncesję, zezwolenie lub licencję
·         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·         wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·         wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·         oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·         opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo w formie pisemnej do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Istotna zmiana umowy jest niedopuszczalna, za wyjątkiem okoliczności wskazanych w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji, a w szczególności:
 - zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron;
 - zmiany sposobu wykonywania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron;
- zmiany wynagrodzenia, w zakresie w jakim wynikać będzie to ze zmiany obowiązującego prawa.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wschowa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy we Wschowie, ul. Rynek 1, 67-400 Wschowa, pokój nr 20.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wycieczka do Głogowa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Głogowa dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni..
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 19.04.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 28.04.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wycieczka do Kościana dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Kościana dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 02.06.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wycieczka do Rogowo-Biskupin dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Rogowo-Biskupin dla uczniów Szkoły Podstawowej w Osowej Sieni.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 19.05.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wycieczka do Gorzowa Wielkopolskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Gorzowa Wielkopolskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.06.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Wycieczka do Szklarskiej Poręby dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Szklarskiej Poręby dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 14.04.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wycieczka do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Wrocławia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Siedlnicy.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 24.06.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Wycieczka do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Poznania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Konradowie.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 14.04.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Wycieczka do Szklarskiej Poręby dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.
·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wycieczka jednodniowa do Szklarskiej Poręby dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 we Wschowie.
·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.00.00.00-8, 60.13.00.00-8.
·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 09.06.2012.
·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 

 Data publikacji: 2012-03-15 15:08:14 (1046 odsłon)
Podinspektor - Barbara Jaworska
tel. 65 540 86 42    e-mail: barbara.jaworska@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-03-15 15:11:16 Dodano załącznik: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3231x1].exe) Barbara Jaworska
2012-03-20 13:29:25 Dodano załącznik: ZMIANA SIWZ 20.03.2012 (ZMIANA_SIWZ_20[3231x2].doc) Barbara Jaworska
2012-03-20 13:33:26 Dodano załącznik: SIWZ po zmianie 20.03.2012 (ZAKTUALIZOWANA_SIWZ_PO_ZMIANIE__20[3231x3].doc) Barbara Jaworska
2015-05-07 11:30:22 Usunięto załącznik: SIWZ+ZAŁĄCZNIKI (SIWZ_+_załaczniki[3231x1].exe) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:30:22 Usunięto załącznik: ZMIANA SIWZ 20.03.2012 (ZMIANA_SIWZ_20[3231x2].doc) Ewa Bogusławska
2015-05-07 11:30:22 Usunięto załącznik: SIWZ po zmianie 20.03.2012 (ZAKTUALIZOWANA_SIWZ_PO_ZMIANIE__20[3231x3].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa