Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa
Strona Główna

Szukaj
Miasto i Gmina Wschowa
· Gminne osoby prawne
· Jednostki Organizacyjne
· Organ wykonawczy
· Urząd Gminy
· Kontakt z Urzędem
· Tłumacz języka migowego

Rada Miejska we Wschowie
· Kompetencje Rady Miejskiej
· Skład Rady Miejskiej
· Komisje Rady Miejskiej
· Aktualności
· Sesje Rady Miejskiej
· Sesje online

Informacje
· Oświadczenia majątkowe
· Ogłoszenia - org. pozarządowe
· Zgromadzenia
· Informacje inwestycyjne
· RODO - informacje
· Obwieszczenia
· Konkursy

Dotacje oświatowe
· Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
· Podstawa prawna
· Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie

Budżet
· Opinie RIO
· Zarządzenia Burmistrza
· Uchwały Budżetowe
· Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
· OGŁOSZENIA
· Projekt budżetu

Nabór pracowników
· Nowe ogłoszenia
· Postępowania zakończone
· Regulaminy

Planowanie Przestrzenne
· Wnioski
· Obwieszczenia

Prawo Lokalne
· Uchwały Rady Miejskiej
· Zarządzenia burmistrza
· Podatki i Opłaty Lokalne
· Statut Gminy Wschowa

Wybory i Referenda
· Parlament Europejski
· Wybory do Sejmu i Senatu RP
· Wybory Prezydenta RP
· Wybory samorządowe
· Referendum Ogólnokrajowe
· Referendum Lokalne
· Wybory uzupełniające

Nieudostępnione informacje
· Nieudostępnione w BIP

Zamówienia Publiczne
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wynikach
· Zawarte umowy
· Postępowania unieważnione
· Zaproszenia do składania ofert
· Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Przetargi - Nieruchomości
· Ogłoszenia o przetargach
· Ogłoszenia o wykazach

Rejestry
· Rejestr instytucji kultury
· Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
· Rejestr umów

Ochrona środowiska
· Wnioski o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Wnioski - wycinka drzew
· Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
· Decyzje na wycinkę drzew i krzewów
· Informacje
· Zezwolenia
· Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy
· Postanowienia organów opiniujących
· Wykazy
· Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
· Przetarg na sprzedaż drewna

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na „Przebudowa pasa drogowego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Działkowej we Wschowie

ZP.271.23.2012

 

WYJAŚNIENIA  NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Przebudowa pasa drogowego, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, chodników, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego w obrębie ul. Działkowej we Wschowie - w ramach zadania Budowa kompleksu ulic: Działkowa, 17 Pułku Ułanów we Wschowie” - ETAP I.

 

W związku z wniesioną prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, uprzejmie wyjaśniam:

 

Pytanie nr 1

Czy w związku z prowadzeniem prac drogowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (kan. deszczowa i sanitarna, wodociąg, roboty elektryczne związane z oświetleniem ulicy, przepompownia ścieków deszczowych) naliczana będzie opłata za zajecie pasa drogowego? Jeśli tak to od których robót?

Odpowiedź nr 1

Opłaty za zajęcie pasa drogowego dotyczyć będą tylko i wyłącznie prac prowadzonych na drodze powiatowej, tj. wykonanie włączenia ulicy Działkowej w ulicę Daszyńskiego.

Pytanie nr 2

Na podstawie specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej dopuszcza się stosowanie rur dwuściennych X-Stream (prod. Wavin). Czy można stosować rury takiej samej konstrukcji jak X-Stream lecz p.n. K2-Kan (prod. Kaczmarek Malewo) o sztywności obwodowej SN-8?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych, wobec powyższego stosowanie rur spełniających wymagania wynikające z dokumentacji projektowej i specyfikacji mogą być użyte w trakcie realizacji.

 

Ww. wyjaśnienia treści SIWZ nie powodują konieczności przedłużenia terminu  składania ofert, o którym mowa w art. 38 ust.6 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych - termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

 

Wschowa, dnia 17 sierpnia 2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof GrabkaData publikacji: 2012-08-17 14:10:58 (930 odsłon)
- Marcin Malanowski
tel.     e-mail: marcin.malanowski@wschowa.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2012-08-17 14:13:54 Dodano załącznik: WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[3525x1].doc) Marcin Malanowski
2015-05-06 13:02:15 Usunięto załącznik: WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ (WYJASNIENIA_NR_1_DO_SIWZ[3525x1].doc) Ewa Bogusławska

[ Wróć ]

Biuletyn Informacji Publicznej UMiG Wschowa